cv

UTDANNING

2004 – 2009: Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo

Diplom: Nordsjøbølger – bølgekraftverk på Kvitsøys vestside

Krematorium. Avansert arkitekturprosjektering

Diplomprogrammering, arkitektur

Avansert eksperimentell prosjektering,

studio bygg 3: Mot en arkitektur_Natur_Kultur: Isolation Waves

Konstruksjon, form og proporsjoner

Avansert arkitekturprosjektering: prosjektering, produksjon og publisering

Profesjonskunnskap

Arkitekturvern: transformasjon og bevaring

Moderne arkitekturteorier

Grunnkurs 6. semester, Studio 6: Pilegrimskirke

Elementer i landskapsarkitekturen

Grunnkurs 5. semester, Habitation, arkitekturprosjektering

Norsk arkitektur, en introduksjon

2- årig grunnkurs, urbanisme, teknologi, arkitektur

2003 – 2004: Høyskolen i Oslo, Kunst og design

1986 – 1987: Rogaland Distriktshøyskole (nå Universitetet i Stavanger), engelsk årsstudium

ARBEIDSERFARING

2012- arkitekt, Jansen Arkitekter AS

2011- arkitekt, Sarpsborg kommune, enhet byggesak, landbruk og kart

2010- div. prosjekteringsoppdrag

1990 – 2003: kabinansatt, SAS

BIDRAG I PUBLIKASJONER

2009: INFRASTRUKTURER, prosjekttekster fra Studio B3 2008,

AHO/Nasjonalmuseet, tekst: isolation/waves

2008: “Mer enn et byggverk”, om prosjektet “Matroschka”, Solabladet, 6. mars

Reklamer