Blyanttårn

I Akerselva, like oppstrøms for Aamodt bro, ligger en liten, langstrakt, gressbevokst holme. Her har et antall løvtrær funnet rotfeste. Under vårløsningen hender det at holmen oversvømmes, slik at trærne står og vaier i vannstrømmen.

Prosjekteringsoppgaven består i å utforme en tårnkonstruksjon i flere plan, et blyanttårn. For den som går inn i tårnet, skal tårnet gi rom for refleksjon, for den som passerer vil tårnets skulpturelle form og samspillet med Aamodt bro og fossen være av betydning. Tårnets grunnflate skal være ca 10 m2. Bakkeplanet bør stå åpent pga oversvømmelsene. Adkomsten fra elvebredden kan skje ved hjelp av en enkel bro. Hvert plan består av et enkelt rom, kanskje med en terrasse på toppen. Valg av konstruksjonsmateriale er fritt. Tårnet skal planlegges som elementbygg, hvor alle elementene skal kunne løftes og bæres ut på holmen av en eller to personer. Maksimalvekt per element er 2 x 40 kg.

Etter tomtebefaring bestemte jeg meg for å plassere tårnet i den nordlige enden av holmen, lengst mulig bort fra trafikken over Aamodtbrua. Dette syntes å være den best egnede plasseringen for tårnet, ettersom jeg vil det skal være et tilfluktsted bort fra trafikken og det daglige jaget. Inspirasjonen til prosjektet er ønsket om å være i en trehytte og gjemme seg bort mellom trekronene, og oppleve de variasjonene sesongen gir i farger og tetthet på bladverket.

Tårnet er hevet opp over bakken for å legge minst mulig beslag på skogbunnen, unngå å felle trær og gi besøkeren mulighet til å bevege seg under. Jeg ser for meg adkomsten i form av en liten, litt provisorisk bro fra vestbredden av elven. Man skal ikke kunne krysse over til andre siden av elva og skape gjennomfartsvei, men la tårnet få beholde sin litt bortgjemte karakter. 

Følelsen av å være i en trehytte er veldig fascinerende. Hytta er en skjult hemmelighet man kun kan ta del i hvis man finner. Belønningen er å oppholde seg i et annet ”element” og se alt fra et annet perspektiv, stå utenfor eller “melde seg ut av” det daglige. Man gjemmer seg bort og kan betrakte andre uten selv å bli sett. Man kan observere transformasjon på nært hold. Årstidene sørger for ulike tilstander av transparens i de nærmeste omgivelsene (løvverk og grener) rundt hytta, ulike tilstander av utsikt/innsikt.

Materialvalget er unehandlede trestokker med bark og korrugerte stålplater, som gir det litt primitive, preget av en trehytte, samtidig som stokkene glir inn mellom trestammene. Tårnets to volumer har store glassflater, (delt opp for å redusere vekten ved transport ut til holmen) noe som gir dem en stor grad av transparens. Det glatte uttrykket til glasset kontrasterer dessuten de litt “rufsete” øvrige materialene.

Man klatrer opp i tårnet med en stige av samme dimensjon som de øvrige stokkene, og kan oppholde seg både på 1. og 2. nivå. Stokkene, beina, peker i forskjellige retninger og er kontinuerlige gjennom volumene for å gi besøkeren følelsen av å være i en abstrahert skog. Skogspreget forsterkes av sittestubbene, også av tre. Volumene er vridd 90 grader i forhold til hverandre for å gi best mulig utsikt mot holmen, elva og omgivelsene rundt.

Reklamer