Installasjon

I Hollenderkvartalet skjuler det seg en skatt fra tidlig middelalder. Det er ingen spor på overflaten av Nonneseter kloster, trolig grunnlagt ca år 1100. Da Schweigaardsgate 50 ble bygget på slutten av 1800-tallet fant man rester av klosterkirken i grunnen. Man dekket dem fort til for å fortsette byggeprosessen, og her har de lagt uforstyrret siden.

Historiske kilder viser at benediktinerklosteret hadde en utstrekning i sydøstlig retning ut fra funnstedet, og var et av landets eldste. Selje kloster i sogn og fjordane er et benediktinerkloster fra samme periode som kan gi oss en ide om hvordan Nonneseter kloster så ut. Nonnene avga sitt løfte om å leve etter Benedicts regel, med HUMILITAS SIMPLICITAS STABILITAS som sentrale begreper. Men selv om de levde et fromt liv i gudsdyrkelse var de dyktige forretningskvinner og godseiere, med eiendommer i 9 av landets fylker som de forvaltet med stor kløkt.

Etter reformasjonen falt klostergodset i andre hender og bygningsmassen forfalt. Stein fra kirken sies å ha blitt brukt til bygging av nytt rådhus på 1600-tallet. Prosjektet mitt handler om å muliggjøre en opplevelse av klosterkirkeruinene under bakken. Historien om den overraskende kvinnerollen benediktinernonnene representerte er for fascinerende til å bli glemt.

 Den hvite markeringen viser klosterområdets inngripen i kvartalet

 

 Sekvens av tverrsnitt som viser veien ned mot ruinen, til venstre, og utbrettet lengdesnitt

Installasjonen består av en lang, smal rampe i betong som ender opp i et enkelt rom hvor funnstedet er eksponert. Den løper parallellt med bygningsmassen langs Schweigaardsgate og knekker deretter mot nordvest for å henvende seg inn mot sentrum av plassen. Slissen fremstår som en revne i bakken og snevrer seg inn mot det underjordiske rommet for å la overlyset gi en sakral stemning over ruinen. Den er smal for å fremstå litt mystisk og gi en følelse av å bevege seg nedover i historiens lag ettersom dagslyset forsvinner mer og mer. Hele konstruksjonen er i matriseforskalet betong med synlige skjøter og boltehull, og den er sikret med et rekkverk i herdet glass. Betongkanten på bakkeplan er dimensjonert for å gi sitteplasser.

Reklamer